dragavlastning vid lamphållare fäste på arbetslampa belysningsmaterial.se dragavlastning vid lamphållare fäste på arbetslampa belysningsmaterial.se dragavlastning vid lamphållare fäste på arbetslampa belysningsmaterial.se dragavlastning vid lamphållare fäste på arbetslampa belysningsmaterial.se dragavlastning vid lamphållare fäste på arbetslampa belysningsmaterial.se Bilden visar exempel på sladdgenomföringar. Följ lampsladden från ljuskällan där du kan se dragavlasningen och vid armen ser du en anpassad genomföring som skyddar sladden mot skavning.

En dragavlastning har till uppgift att:

  • Förhindra att lampsladden elkabeln ska lossna från sin energikälla (stickkontakten) eller energimottagare (lamphållaren) vid kontinuerligt dragning eller ofrivillig kraftig drag-belastning.

Dragavlastning: dragavlastningar finns i en mängd varianter varav några även fungerar som upphäningsbygel. Flera är samtidigt en skarvmuff - förlängningsnippel. Funktionen är att vid ett eventuellt drag eller under kontinuerlig dragbelastning av lampsladden ska hindras att tappa fästet vi elanslutningen. Vill du montera och hänga en lamphållare i en sladd-vilket är populärt att göra-så ska du använda en lämplig dragavlastning.

En stickkontakt och andra kopplingsdon har sin dragavlastning inbyggd.

Totalsumma:
    Till kassan